Pozyskane dotacje

Miło nam poinformować, iż firma I-Plans Sp. z o.o., na realizację projektów pozyskała w ramach środków z UE dotacje z działania 1.1 WRPO oraz dotację z działania 8.2 POIG.

 

1.1 WRPO

wrpo11

I-PLANS Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu:

„Strategiczne wzmocnienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności I-PLANS Sp. z o.o. poprzez rozszerzenie oraz udoskonalenie dotychczasowej oferty”

Projekt dotyczy zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Realizacji projektu pozwoli na dywersyfikację oferty, wzrost innowacyjności spółki, stworzenie nowych miejsc pracy, zwiększenie wykorzystania technologii ICT, zwiększenie działań związanych z ochroną środowiska
i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej. Realizacja Projektu zakłada wdrożenie rozwiązań z zakresu innowacyjności: technologicznej poprzez zakup multimedialnych cube’ów z aplikacją sensoryczną i oprogramowaniem CRM.

Więcej informacji o dotacjach unijnych na www.wrpo.wielkopolskie.pl

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO NA LATA 2007 – 2013

footer-eu

 

 

 

8.2 POiG

logo-eu-poig82

DOTACJE NA INNOWACJE.
Inwestujemy w waszą przyszłość.

I-Plans Sp. z o.o. realizuje projekt pn.

„Implementacja systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych realizowanych pomiędzy I-PLANS, a jego partnerami biznesowymi z kraju i zagranicy”

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2.

Projekt dotyczy wdrożenia systemu B2B, który ma na celu umożliwienie automatycznej wymiany informacji pomiędzy partnerami biznesowymi a I-Plans Sp. z o. o. w celu lepszej wymiany informacji biznesowych. W ramach realizacji tego celu konieczne jest wdrożenie zintegrowanego systemu B2B, który ma na celu umożliwienie Wnioskodawcy zautomatyzowanie współpracy z partnerami, tj. z organizatorami imprez targowych, która w dużej mierze będzie się opierała o przepływ danych przez dedykowany system B2.

Projekt realizowany w okresie 01.07.2014 – 31.10.2015.

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO